Sociológia v skúmaní etnicity

8,30  s DPH

Kategórie: Značka:

Sme odsúdení žiť v pluralite, v podmienkach narastajúcej globalizácie (…) Integrácia a globalizácia Európy a sveta nemôže byť na úkor, ale v záujme rozvoja národov. Ottó Csámpai

V súčasnosti veľmi horúca téma, ktorou je rasová neznášanlivosť, extrémizmus a problematika národnostných menšín na Slovensku spôsobila záujem o hlbšie štúdium problematiky etnicity, vzniku a vývoja národov. O. Csámpai ešte v roku 2007 napísal publikáciu o sociologických aspektoch etnických problémov. Kniha predstavuje materiál s vedeckými poznatkami o formovaní národa zo sociologického hľadiska, predkladá náčrt sociologického modelu národa so znakmi biologických a sociokultúrnych a ich vzájomnej jednoty.

V knihe sa autor zaoberá národnostnými menšinami a etnickými skupinami, kde otvára problém rasizmu a nacionalizmu. Podnetnou je tiež kapitola o budúcnosti národov v 21. storočí, v ktorej je možné badať dnes prebiehajúce deje, ako globalizácia a integrácia kultúr. Predpokladáme, že kniha môže byť cestou k pochopeniu súčasnej situácie na Slovensku i vo svete zo sociologického pohľadu z pera významného autora, ktorý už dlhodobo skúma fenomén etnicity a jednotlivé teórie s ňou súvisiace.

Ďalšie informácie

Autor

Ottó Csámpai