Sociálna práca I.

7,30  s DPH

Kategórie: Značka:

Vydavateľstvo OLIVA a Jana Levická a kol. prichádzajú s publikáciou, ktorej zrozumiteľný text učebnicového charakteru zacieľuje pozornosť na základné pojmy v oblasti sociálnej práce, a preto je vhodnou pomôckou pre študenta študujúceho odbory sociálnej práce, sociálnej pedagogiky alebo iných príbuzných disciplín. Slúži k pochopeniu podstaty existencie sociálnej práce ako formy pomoci tým skupinám obyvateľstva v spoločnosti, ktoré nie sú schopné samostatne vyriešiť svoje životné problémy v oblasti sociálnych vecí, rodiny, ekonomiky. Fungovanie sociálnej práce v spoločenskom systéme ozrejmujú autorky knihy v 12. kapitolách, jednotlivo nadväzujúcich na základy systému sociálnej práce, a to napríklad v oblastiach prepojenia sociálnej práce a sociálnej politiky, v rámci etiky sociálnej práce, polí sociálnej práce, chudoby, sociálnej kurately pre deti i dospelých. Riešia otázky zdravotne postihnutých klientov. Podrobne sa venujú otázke osoby a osobnosti sociálneho pracovníka vzhľadom k jeho kompetenciám, a profesionalite. Opisujú vzájomný vzťah medzi sociálnym pracovníkom a jeho klientom, pričom bližšie charakterizujú pojem sociálnej opory. Máme za to, že kniha svojím obsahom spĺňa potrebné parametre pre úvod do štúdia sociálnej práce a môže byť prínosom pre každého študenta.

Ďalšie informácie

Autor

Jana Levická a kol.