Na ceste za klientom

14,00 

Kategórie: Značka:

Príznačný názov publikácie odráža úmysel autorky, skúsenej odborníčky na oblasť sociálnej práce a sociológie vôbec, informovať o procese prípravy sociálneho pracovníka na prácu s klientom využívajúcim ich služby. Snaží sa o identifikáciu interdisciplinárneho prístupu sociálnej práce v koexistencii s vedným odborom sociálnej pedagogiky, čím uvádza svoje dielo do kontextu s cieľovou skupinou klientov sociálnej pomoci. Celý proces prípravy sociálneho pracovníka na prácu s klientom tvorí obsahovú náplň druhej až piatej kapitoly. Kým v druhej kapitole sa autorka Jana Levická orientuje na vymedzenie metodiky sociálnej práce a jej vývoj, v kapitole tretej až piatej upriamuje pozornosť na možnosti sociálnej práce s klientmi podľa ich počtu na: jednotlivcov, skupiny až celú komunitu.

Osobitnú kapitolu tvorí problematika terénnej sociálnej práce, ktorej realizáciu na Slovensku zastrešuje i Európska únia. Terénna sociálna práca je napriek svojmu významu vnímaná dosť kontroverzne. Jej zástancovia vidia jej prínos v aktívnych činnostiach sociálneho pracovníka, kedy je možné hlbšie poznanie životnej situácie a problémov klienta a následne je možné realizovať konkrétne riešenia závislé od daného problému, ktorý terénny sociálny pracovník zistí a intervenciu, ako aj prípadnú pomoc, terapiu, poradenstvo či iné sociálne služby. Na strane druhej je terénna sociálna práca vnímaná ako neefektívna činnosť, ktorá má dlhotrvajúci priebeh s malými úspechmi. Každopádne kniha, ktorú je možné si zakúpiť u nás popisuje možnosti terénnej sociálnej práce s konkrétnymi problémovými skupinami obyvateľstva, ako sú: riziková mládež,  jednostranne špecificky orientovaná mládež, subkultúra skinheads, ženy poskytujúce platené sexuálne služby, hooligans… Publikácia preto predstavuje materiál, ktorý je vhodný pre každého, ktorý sa chce venovať sociálnej práci aktívne – či už ako študent, terénny sociálny pracovník alebo ako klientsky poradca či dobrovoľník.

Ďalšie informácie

Autor

Jana Levická