Elementárium kvantitatívneho výskumu

9,00  s DPH

Kategórie: Značka:

Ottó Csámpai pôsobiaci na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave podrobne píše o príprave a realizácii a tiež o metódach kvantitatívneho výskumu v sociológii. V publikácii postupne opisuje celý priebeh sociologického výskumu, pričom sa orientuje na výskumy uskutočňované na základe zberu množstva a rozsiahlosti dát, predmetov javov či procesov. Kniha sprevádza výskumníka počas celého priebehu výskumu a opiera sa o poznatky významných predstaviteľov sociológie, ako napríklad A. Comte, É. Durkheim, P. F. Lazarsfeld i R. Descartes. Významnú časť jeho knihy tvorí kapitola o štruktúre kvantitatívneho výskumu, čo je výhodou pre tých, ktorí s obdobnými výskumami nemajú vlastné skúsenosti.

Od fázy zberu údajov prechádza postupne na voľbu vhodnej metódy pre konkrétny výskum, čo je nápomocné pri rozhodnutí výskumníka pre bližšiu špecifikáciu svojho výskumu, a preto je výbornou metodologickou pomôckou pre študentov pri písaní záverečných alebo iných kvalifikačných prác. Je vhodnou literatúrou aj pre sociálnych pracovníkov a sociológov pri vypracúvaní výskumných správ zo šetrení a pri realizácii sociologického prieskumu. Knihu odporúčame aj pre tých, ktorí potrebujú vedieť, akým spôsobom vyhodnocovať získané údaje, ako ich spracovať a prezentovať. S touto knihou môžete realizovať skutočne kvalitný výskum, ktorý je predpokladom pre Váš úspech v tvorbe projektu vo vednom odbore sociológie.

Ďalšie informácie

Autor

Ottó Csámpai