Sociálna práca II.

7,30  s DPH

Kategórie: Značka:

Zväzok Sociálna práca II. je pokračovaním prvého zväzku s názvom Sociálna práca I. Podrobnejšie sa venuje špecifikácii jednotlivých aspektov sociálnej práce. V 12. kapitolách podáva odborné informácie o subjektoch prichádzajúcich do vzťahu v sociálnej oblasti. V prvom rade sa kniha zaoberá klientom, ktorý je hlavným záujmovým subjektom sociálneho pracovníka. S tým súvisí aj vzájomný vzťah klienta so sociálnym pracovníkom. Kniha objasňuje pojmy, s ktorými sa v priebehu výkonu profesie sociálneho pracovníka možno často stretávať. Ide o kvalitu života klienta, o definíciu sociálneho problému, o konflikt. Práve konflikt je súčasťou a najčastejšou reakciou počas intervencie sociálneho pracovníka. Autorka kapitoly Jana Levická uvádza možnosti zvládania konfliktov s klientmi prostredníctvom vyjednávania, mediácie a negociácie. V súlade s prácou v sociálnej oblasti je dôležitá tiež etika a dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú obsahom siedmej kapitoly. Vyzdvihuje sa tu etický rozmer sociálnej práce, potreba hodnôt a znalosť etického kódexu a ľudských práv.

Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú definovaním pojmov sociálna starostlivosť a sociálna pomoc, integrovaná starostlivosť, životná situácia a jej posudzovanie, sociálna intervencia a praktické kompetencie v sociálnej práci. Podľa autoriek publikácie je pre sociálnu prácu príznačné hľadanie odpovedí na otázky: “Je sociálna práca osobitnou, samostatnou profesiou? Má táto profesia spoločné znaky, ktoré ju charakterizujú? Existujú špecifické požiadavky na prípravu profesionálov? Odpovede na tieto otázky môžu s autormi spoločne hľadať aj čitatelia tejto knihy.

Ďalšie informácie

Autor

Jana Levická a kol.