Za tento profesionálny prístup  a kvalitné výstupy pre tlač, ďakujeme Tlačiarni Váry.

Redakcia In Drive magazínu Slovak Lines.
Viktor Cicko – vydavateľ In Drive magazínu Slovak Lines.

superbrands