V dnešnom trende vysoko kvalitných digitálnych farebných výstupov je čiernobiela tlač často vnímaná ako chudobný príbuzný k jej farebným bratrancom. Mnohí sa domnievajú, že čiernobiela tlač na trhu dosiahla svoj vrchol, ale 75 percent všetkých vytlačených stránok je stále čierno-bielych, vrátane právnych dokumentov, návodov či direct mailov. Pritom všetky musia byť vytlačené nákladovo efektívne. Pre tých, ktorý chcú aby prechod od ofsetovej technológie na digitálnu čiernobielu tlač bol nepostrehnuteľný, Canon ponúka riešenie v podobe výnimočnej technológie čiernobielej tlače, informuje Dušan Midriak, obchodný zástupca a špecialista pre produkčnú a veľkoformátovú tlač (Canon Business Center Slovakia – CBC Slovakia s.r.o.) Pán Dušan Váry začal podnikať v polygrafii v roku 1997. Keď sme sa stretli v priestoroch jeho prevádzky a začali spoločný rozhovor o tlačovom zariadení Canon varioPRINT 110, bolo od začiatku jasné, že má k tlačovým strojom a polygrafii osobitný vzťah.

A ako v polygrafii začínal?

Zvolil som si profesiu ručného sadzača, ktorú somabsolvoval v roku 1980 na polygrafickom učilišti v Bratislave. Po skončení školy som začal pracovať v Polygrafických závodoch, n.p., závod 3, v Trnave ako ručný sadzač, neskôr aj ako strojový sadzač. Spomínam si aj na svoju prvú zalomenú knihu „Veľké ucho Paríža“, ktorú má dnes v archíve moja dcéra. Po zániku kníhtlače a s nástupom ofsetovej technológie spolu s elektronickou sadzbou, remeslo sadzač stratilo na význame, a tak som sa rekvalifikoval na ofsetového strojmajstra. V roku 1997 došlo k zániku tlačiarne a ja som sa rozhodol pre podnikanie v oblasti polygrafie.

Ako ste začínali súkromné podnikanie?

S tlačovým strojom Romayor 314 a zapožičanými peniazmi. Počiatky boli ťažké, chýbala orientácia a kontakty na trhu. Podarilo sa mi získať zaujímavú zákazku pre nemenovanú firmu v Českej republike. Naša spolupráca bola veľmi dobrá a vydržala takmer päť rokov. Žiaľ, nastali určité reorganizačné zmeny a naša spolupráca skončila. To ma opäť posunulo na začiatok a bolo potrebné prehodnotiť ďalšie smerovanie. Nový začiatok bol už v réžii rodinnej rady. Okrem mňa a manželky, sa z našich štyroch detí dve zasvätili tiež odvetviu polygrafie. Dcéra Lucia vyštudovala chemicko-tchnologickú fakultu STU, v odbore fotografia a polygrafia, a syn Martin absolvoval štúdium na strednej polygrafickej škole. Rozhodnutie padlo a jeho výsledkom bolo vytvorenie rodinnej firmy „Vary family company“.

Nový vietor s digitálnymi technológiami?

Mojím snom vždy bolo tlačiť kalendáre a knihy. Avšak nemohol som si dovoliť ísť do veľkovýroby a investovať do moderného ofsetového stroja a výrobných priestorov, preto som sa začal zameriavať na digitálne tlačové technológie. Ponúk digitálnych zariadení bolo veľa. V priebehu rokov sme našu produkciu tlačili na digitálnych strojoch od rôznych výrobcov. Tieto zmeny nám dali veľa skúseností.

Čím vás oslovilo zariadenie varioPRINT 110?

Pre mňa, ako človeka z polygrafie, je akýmsi vnútorným pokušením ponúknuť v oblasti čiernobielej tlače aj niečo navyše. Ako ofsetár mám často snahu porovnávať kvalitu výstupov digitálu s ofsetom. Preto som začal hľadať tlačové zariadenie, ktorého tlačové výstupy by boli nerozpoznateľné od ofsetu. Bol som sklamaný výsledkami testov rôznych elektrografických zariadení, ktoré neboli schopné dosiahnuť „ofsetový vzhľad“ na obrázkoch a textoch. Zlom nastal, keď sme v showroome Canon Business Centra videli tlačové výstupy zo zariadenia Canon varioPRINT 110. Kvalita, vzhľad, homogenita rastrových plôch, čisté rastrové prechody a rozlíšenie tlače rozhodlo, že sme sa začali o toto zariadenie vážne zaujímať. Nakoniec bola výsledkom po ťažkom rozhodovaní úspešná inštalácia. Dnes je Canon varioPRINT 110 zariadením,ktoré plní naše ciele v čiernobielej produkcii.

Aká je Vaša doterajšia skúsenosť s Canon varioPRINT 110?

Canon Business Center Slovakia (CBC Slovakia s.r.o.), ako dodávateľ zariadení Canon varioPRINT a imagePRESS pre slovenský trh, inštalovalo zariadenie u nás v júni minulého roka. Po necelom pol roku prevádzky, máme za sebou takmer pol milióna obratov. Kvalita tlače je vynikajúca na všetkých druhoch nami používaných papierov. Papier si režeme a používame hlavne ofsetové papiere nenatierané, natierané, aj papiere so štruktúrovaným povrchom. Servis sme okrem povinnej prehliadky ešte nemuseli volať. Iba raz sa zasekol papier, aj to našou neskúsenosťou s vtedy novým zariadením.

Čo by ste odkázali terajším aj potenciálnym zákazníkom?

Jedným z našich hlavných cieľov, je trvalé zlepšovanie služieb. Dlhoročné skúsenosti, navyše aj vydavateľská činnosť, nám umožňujú maximálnu pružnosť pri poskytovaní služieb a dodávaní produktov. Chceme si vytvoriť so zákazníkmi vzťah vzájomnej dôvery. „Našou filozofiou je, aby naši zákazníci dostali výrobok rýchlo a v špičkovej kvalite“, dodáva na záver nášho rozhovoru pán Dušan Váry.

František Martančík